Successen »Ludieke FLITSMAILING

Ludiek onderzoek van flitsboetes.nl

Flitsboetes.nl kan, zoals de pro-boete mevrouw Mieke Bos uit Huizen (nh) op haar PVDA website al druk aan het uitpluizen was met oa hysterische telefoontjes naar justitie en kamerleden, inderdaad bevestigen random emails verstuurd te hebben. Doel was het meten van het door CJIB dagelijks aantal uitgeschreven verkeersboetes. Dat de score hoog zou zijn was te verwachten, maar dat tot onze verbazing en van vele 'criminele overtreders' die een paar km te snel hadden gereden, ‘s middags de beschikking / transactie op de deurmat vonden waarover flitsboetes ‘s morgens gemaild had, was ook voor flitsboetes onthutsend.

Prompt maakte de pers er allerlei complot theoriën over. Zelfs de 2e (SLAAP)kamer schrok wakker als zou flitsboetes inzage hebben in de computerbestanden van het CJIB. Dit is helaas niethet geval maar betrof het zoals een enkele slimme journalist opmerkte dat het wel om een random mailing moest gaan. Flitsboetes zou in het geval sprake was van inzage in de bestanden zeker op veler verzoek (wel tegen een donateursprijsje) de boetes in de CJIB computer hebben "bijgewerkt" (met bijv. adressering aan flitsneuroot Jacobus Spee te Soesterberg).

Uit de mailing bleek al snel dat bijna elke automobilist gemiddeld voor meer dan 1 verkeersovertreding wordt geflitst en de flitswet (WAHV,wet Mulder) een grote geldindustrie voor de overheid blijkt te zijn. De CJIB jaarverslagen in 2003 toonde dit al aan. Het aantal boetes bedroeg toen 10 miljoen wat weer een 15 % hoger was dan in 2002. Op de 7 miljoen auto’s betekent dit een score van 140 %. Opbrengst € 475.000.000. Sprake is van een verkapte snelheidsbelasting, zoals prof. Rothengatter meermalen op radio en tv had betoogd. Onder het mom van verkeersveiligheid worden automobilisten een rad voor ogen gedraaid. Justitie en politie maken misbruik van hun bevoegdheden en oneigenlijk gebruik van de flitswet. Op deze gronden zou een onpartijdige rechter de WAHV boetes linea recta al naar de prullenmand verwijzen

Huizenpvda

Dagblad de Limburger

Artikel Telegraaf (Bart Olmer)