Staat der Nederlanden is aansprakelijk voor de file ellende Klik hier

Navigatie

Hoofdmenu

Juridisch

Snelheidscontroles

Diversen

Shop

FlITSRAP CD

een muziekale must voor iedere automobilist, die bij een heterdaadje de flitsdiender(s) speels op zijn onrechtmatig handelen van repliek kan dienen.

BESTEL HIER

Links

Auto's

Financieringen

Verzekeringen

Sponsors

Juridisch platform

Juridisch »10 gouden tips

 

                                          TIPS
1. BEKEN NOOIT SCHULD. De overtreding wordt dan door de rechter als een hamerstuk afgedaan en is het voor justitie meteen KASSA. Tracht, net als advocaten doen, twijfel te zaaien. Bij geen wettig en overtuigend bewijs door justitie volgt nietig verklaring van de beschikking / transactie, tenzij politie/justitie en rechters de wet, zoals onzinboetes.nl in procedures regelmatig heeft moeten ervaren naar willekeur "aanpassen (repareren)". Zeg bij telefonische vragen nooit iets toe. Volsta, zoals ook vele ministers doen (Benk Korthals) "kan mij niet herinneren" en "moet uitgezocht worden" etc

2. Verzoek TEGEN VERVALDATUM zoveel en zolang mogelijk om uitstel. Grote kans dat door tijdsverloop en (administratieve) chaos bij Justitie ( O.v.J
mr. Joost Tonino noemde in het SBS6 programma van Peter R. de Vries dd
7 okt. 2004 het parket Amsterdam al een zooitje! ) de beschikking / transactie nietig of niet ontvankelijk wordt verklaard (arrestnr. 01116)
LET OP : Bij niet tijdig indienen van het beroepschrift wordt de boete definitief opeisbaar

3. Met verstrekken van bankrekening (en geb. datum + plaats) loopt u risico, dat boetes door het CJIB direct geïncasseerd worden(artikel 27 WAHV,  Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften). Vele duizenden weggebruikers trapten voor u in deze CJIB valkuil. (Telegraaf 28 juli 2001 'Plukken zonder machtiging van bankrekeningen").

4. UITERSTE BETAALTERMIJN van de boete is na "betekening". Dit houdt in dat een deurwaarder, beëdigd opsporingsambtenaar u persoonlijk op de hoogte heeft gesteld van het vonnis (betekend). Bij een volgende aanhouding moet de boete met 1e en 2e aanmaningskosten (en deurwaarderskosten) op straffe van in beslagname auto, gijzeling direct worden betaald.

5. Na 5 jaar van onherroepelijk worden van de boetes zijn deze verjaard. De registratie in de politie/justitiële opsporingsregisters (OPS), uitsluitend van degenen met een onbekend woonadres, worden door het CJIB/landelijke coördinatie team arrestatiebevelen verwijderd

6. Kantonprocedures tot € 5.000 kunnen zelf gevoerd worden. Dagvaardingen dienen (nog) door een deurwaarder te worden opgesteld. Wordt gekozen voor een raadsman, zoek dan een advocaat, die bereid is op no cure no pay basis te werken of "Rechtshulp op Maat" biedt.(www.alleadvocaten.nl). Vraag altijd een offerte en leg (financiële) afspraken schriftelijk vast. Voorkom hiermee torenhoge "open end " declaraties, (zie www.sdnl.nl/advocadur.htm).

7. In tegenstelling tot het bestuursrecht (en strafrecht) is in een burger/civiele procedure boven € 5.000 een advocaat vereist. Advocaten hebben nog een procesmonopolie. Dit is in strijd met de NMa wetgeving (Nederlandse Mededingings autoriteit), de grondwet (artikel 17) en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM artikel 6). Hierin zijn basis vrijheden vastgelegd, dat eenieder recht heeft op recht en toegang heeft tot de rechtbank. Rechters en advvocaten lappen dit aan hun laars.

8. Vraag om de namen van (plv.) rechters en check dit in het bijbanenregister bij de Centralebalie van de rechtbank of het www.sdnl.nl/antecedenten-juristen.htm register. Sprake kan al zijn van ongeoorloofde belangenverstrengeling, waardoor de procedure bij  voorbaat is verloren. Boek mr.P.Ruijs "Wij zien u wel in de rechtszaal" (ISBN9055014990) en mr.A. Moszkowicz "Recht in de ogen" (ISBN 9055014990).

9. Zijn de advocaatkosten niet (meer) op te brengen en is toevoeging niet mogelijk, verzoek de Deken van Orde van Advocaten in civiele zaken om toewijzing van een procureur. De zelf opgestelde aktes kunnen tegen geringe kosten ingediend worden. De Deken is op grond van de Advocatenwet (artikel 67) verplicht een procureur aan te wijzen . 

10. Voor procedures voor het Hof in Straatsburg is geen advocaat nodig. Raadzaam is echter om een deskundige jurist, die bekend is met de (WAHV) wetgeving,  hiervoor in te schakelen.
ADRES : European Court of Human Rights Council of Europe F - 67075 Strasbourg-Cedex. TEL 33 (0)388412018.  EML webmaster@echr.coe.int


 
 Wordt DONATEUR  om gezamenlijk het
 onzinnige geflits en de vele nonsens verkeerslichten te doven
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Login

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Oproep

Poll

Vraag:
Heeft u een radardetector in de auto?

Antwoorden:

Jazeker!

Niet meer sinds het verbod van kracht is

Ik heb helemaal geen detector

Fotoreportages

Nieuwsbrieven

Witteboordcriminaliteit
Rechtsmisbruik
Prestatiecontracten
Milieu en overheid
Veiligheid en overheid
Peijs en KM heffing
CJIB Boetemachine
Rollenbanktesten
Geldgraaier Spee
Staatsterreur
Blauwe Horkenlijn
Misbruik wet WAHV

Successen

Successen van onzinboetes.nl bij het hof van Leeuwarden

Rechtbank Amsterdam moet tijdig antwoorden »

Boete na 2 jaar nietig »

Anoniem vonnis nietig »

Geen inzage recht bij justitie Zwolle »

Parkeerkaartje toch geldig »

Hoge Raad lapt de wet aan haar laars »

Ludieke FLITSMAILING »

NOVA tv uitzending »