Wekelijks nieuws over de flitsgekte en de nonsens verkeersboetes van Spee

BETREFT: Staatsterreur

Geachte weggebruikers,

Terreurministers Jan Piet Hein Donner (CDA) en Johannes Wijnandus Remkes (VVD) hebben het nu voor elkaar. Klakkeloos en met nauwelijks tegenspraak ging de 2e SLAAPkamer in achterkamertjes akkoord om bijna een ½ miljard euro gemeenschapsgelden voor terroristenbestrijding beschikbaar te stellen. Het dubbele van wat was afgesproken. Het boek “Broederschap “ van John Grisham, waarin regeringen zelf de hand hadden in terreuraanslagen en hierdoor enorme budgetten voor terroristenbestrijding en defensie los wisten te krijgen blijkt ook bij justitie te werken! Enig verschil is dat in Amerika de aanslag op de Twin-towers en Pentagon, ondanks de 53 vooraf duidelijke waarschuwingsrapporten (bewust) niet werd tegengehouden terwijl Nederland volstond met wat nep bomaanslagen in Benelux- en Coentunnel, treinen en winkelcentra (20 aanslagen in een week tijd !). Daders zijn, ondanks “intensief" onderzoek van de AIVD nooit gevonden. In een mediahetze werden burgers angst aangepraat, waardoor in Nederland (en vele andere landen) de antiterroristen wetgeving versneld kon worden ingevoerd. Amerika kreeg het congres zelfs zover om de oorlog in Irak te gaan starten. De wapenindustrie zag handenwrijvend toe, hoe honderden miljarden dollars voor oorlogsmateriaal beschikbaar kwamen

INTEGRATIE Regeren is vooruitzien, behalve in Den Haag. In plaats van een goed (moslim) integratie beleid te voeren en duidelijke regels te stellen waar migranten/ gastarbeiders zich aan dienen te houden is er 40 jaarlang door HH regenten niets gedaan. Gastarbeiders werden na beëindiging van het arbeidscontract geheel aan hun lot overgelaten. Duidelijk kwam dit aan het licht bij het integratie onderzoek (commissie Stef Blok). In een vernietigend rapport werd gesproken over een faliekante overheidsmislukking. Te zielig vonden met name de PvdA regenten het destijds om gastarbeiders, zoals wel in Zwitserland werd toegepast, weer naar eigen land terug te sturen. Hiermee werd de basis gelegd voor het religieus (moslim) fundalentalisme, waardoor nu alles overheersende moskeeën gebouwd kunnen worden met minaretten, die als raketten dreigend op Nederland staan gericht. Het (moslim) terrorisme heeft de overheid zelf veroorzaakt

TERRORISTENWET Als een geschenk uit de hemel hebben de HH regenten dit (moslim) terrorisme aangegrepen om hun macht ongelimiteerd uit te breiden en werd onder aanvoering van de “LIBERALE” haantjes fractievoorzitter VVD'er Jozias van Aartsen en een ginnegappende “CHRISTELIJKE” fractievoorzitter CDA'er Maxime Verhagen met de norsig kijkend “JURIST” S. van Haersma Buma ging vervolgens de hele 2e SLAAPkamer akkoord dat de vrijheden van burgers werden opgeheven. Slechts een enkel wakker kamerlid (Boris Dittrich en Femke Halsema) stelde zich zeer kritisch op tegen deze doorgeschoten terreurwetgeving. Hun democratische idee om een tijdsduur van 5 jaar aan de wet te verbinden om daarna de zaak te evalueren door de coalitiepartners CDA en VVD weggehoond. Stemmen gingen al op (CDA'er maxime Verhagen) om moslims de mogelijkheid te ontnemen voor het oprichten van een politieke partij om zo te voorkomen dat langs democratische weg moslims de macht zouden overnemen. (BRON Elsevier 22 feb. 2005. De partij voor Volks Vrijheid en Democratie (VVD) met het “christelijke” CDA. verkwanselde in een pennenstreek hun vrije gedachtegoed.

Slaafs volgde 2e SLAAPkamerlid en ex Officier van Justitie Wim van Fessum terreur minister Joan W Remkes in zijn leus ” Het doel heiligt de middelen”. Ook LPF'er Joost Eerdmans laat weten onder het motto “BAAT HET NIET DAN SCHAADT HET NIET” achter de terroristenwet te staan en geen problemen te hebben met terreur tegen het eigen volk. André Rouvoet van de christenunie stelde als een van de weinige niet op een terroristenwet te zitten wachten als de gehele bevolking zelf gevangen zit en je voor je vrijheid verder in een kooi moet leven. Nuchter merkte hij op dat als terroristen zich onder de moslim bevinden waarom dan de andere 16 miljoen Nederlanders moeten worden bespied /begluurd

104        Teletekst wo 09 feb 2005
***********************************************
Kamer steunt anti-terreurplannen
***********************************************

DEN HAAG Een Kamermeerderheid steunt de
kabinetsmaatregelen tegen terrorisme.
DA,VVD en LPF erkennen de noodzaak van
een harde aanpak.De PvdA wilde in het
debat nog geen oordeel geven.De partij
wacht de precieze kabinetsplannen af.

Een voorstel is om mensen van wie wordt
vermoed dat ze potentiële terroristen
zijn,te verplichten zich geregeld bij
de politie te melden.De AIVD heeft een
lijst van mensen die bijvoorbeeld naar
trainingskampen in Pakistan gaan.

D66-leider Dittrich herhaalde dat hij
die maatregel te ver vindt gaan.Wel zei
hij de meeste andere onderdelen van het
anti-terreurplan te steunen.

***********************************************

 
104        Teletekst ma 07 feb 2005
***********************************************
Terreurmaatregelen gaan D66 te ver
***********************************************

HILVERSUM Fractieleider Dittrich van
regeringspartij D66 wil moties indienen
tegen de plannen van het kabinet voor
terreurbestrijding.Veel van de geplande
maatregelen gaan de partij te ver,zei
hij in Netwerk.

Dittrich vindt dat de balans tussen
veiligheid en vrijheid van burgers naar
de verkeerde kant doorslaat.Hij voelt
niets voor de meldingsplicht van mensen
die onaangepast gedrag zouden vertonen.

Ook is Dittrich tegen het voorstel
om permanent te fouilleren in bepaalde
gebieden.De D66-fractieleider is bang
dat de hele bevolking in zijn vrijheid
wordt aangetast door de maatregelen.

***********************************************

POLITIESTAAT Om het terrorisme aan te pakken werd het schrikbewind van Sadam Hoessein door de “beschaafde wereld” plat gebombardeerd en werd al jaren geleden de beruchte Stasi terreur in Oost-Duitsland door de burgers eruit getrapt. Onthutsend nu dat deze (staats)terreur door de HH regenten met open armen is ontvangen om van Nederland een politiestaat te maken. Waar eerst de deur nog op een kier stond en sprake was van beperkt fouilleren staat een half jaar later de deur nu wijd open en kan EENIEDER willekeurig op Schiphol en in de nabijheid van “risicodragende” overheidsgebouwen worden aangehouden en worden gearresteerd. Wat “risicodragend” is mag terreurminister Jan Piet Hein Donner zelf bepalen. Niemand, die hem hierin kan tegenhouden. Zelfs bij verdacht gedrag of iets ”getint” uiterlijk kan terreurminister Jan Piet Hein Donner zonder rechterlijke tussenkomst voor onbepaalde tijd een dagelijks meldplicht naar het politiebureau opleggen dan wel (elektronische) gevangenhouding vorderen. Terreurminister Jan Piet Hein Donner (en opvolgers) is niemand verantwoording verschuldigd. Een ambtsbericht van de AIVD is al voldoende om onschuldige burgers op te pakken ( fam. Buch, Utrecht ) en mogen processtukken voor de verdediging geheim gehouden worden. Het terreurduo Donner/ Remkes zal dit stukje schaamteloze wetgeving ook niet meer uit handen geven.

IDENTIFICATIEPLICHT Voor de terreurbestrijding werd in achterkamertjes en zonder de burger wat te vragen ook de ID-plicht ingevoerd onder het motto liever 10 onschuldige in de cel dan 1 terrorist vrij. Zestig jaar geleden in de Tweede wereldoorlog was hier al sprake van. Eenieder moest zich van de Duitse bezetter met een AUSWEIS legitimeren. Voor Joden kwam er nog de verplichting bij om een duidelijk zichtbare ster te dragen. Snel konden toen selecties worden gemaakt, wie op transport gezet moest worden om in Auschwitz te worden vergast. Niets heeft het duo Donner/Remkes anno 2005 hier blijkbaar van geleerd. Integendeel. Met de perfecte opslaggevens in het bevolkingsregister, de ingevoerde identificatieplicht, DNA profielen, vingerprints en irisscan kunnen burgers nog makkelijker worden getraceerd. De geschiedenis van de “Untermensch” kan zich weer herhalen. Nog een kwestie van tijd en eenieder krijgt al bij de geboorte een (met dodelijk gifvulling) GPS chip ingeplant. Voor de “terreurbestrijders” is het dan simpel op de computerknop drukken en de vernietiging van de “Untermensch / terrorist” is elektronisch opgelost.. De meeste 2e SLAAPkamerleden zullen, na al het misbruik van de ID-plicht, voor uitvoeren van dit horrorscenario niet wakker liggen. Niet voor niets is voor het SLAAPkamer lidmaatschap geen enkel diploma vereist. Iedere Jandoedel met een goede verkiezingsbabbel kan er zitting nemen!

PRIVACY Met overdreven camera "beveiliging" wordt de burger schaamteloos bespied, zijn telefoon/sms afgeluisterd en zijn internet gegevens opgevraagd. Onder het mom van terreurdreigingen kan eenieder nu willekeurig gefouilleerd worden en dagenlang in hechtenis worden genomen (bij aanneming van de terroristenwet kan het voorarrest wel 2 jaar duren !). Justitie/ politie maken misbruik van hun bevoegdheden. Overduidelijk bleek dit al een maand na invoering van de identificatieplicht. In plaats van terroristen hiermee op te sporen, waarvoor de wet ook bedoeld is, kregen 3300 fietsers naast een boete voor een defect achterlicht voor het niet bij zich dragen van de ID-kaart nog een extra boete van € 50. KASSA voor de overheid. Overbekend werd de zaak van de 14 jarige scholiere uit Wijk en Aalburg, die 3 uur na ingang van Nieuwjaar ,wegens het niet kunnen tonen van de ID-kaart , voor 7 uur in een politiecel belandde. BRON: http://www.vrijspreker.nl/blog/?itemid=1755. De identificatieplicht wordt net als bij de WAHV wetgeving misbruikt om geld af te persen van legio onschuldige burgers. De 2e SLAAPkamer houdt zijn oogkleppen op en ligt er niet wakker van dat burgers valselijk door het terreurduo Donner/Remkes worden geterroriseerd en financieel met de identificatieplicht geplukt worden.

RECHTSMISBRUIK Oneigenlijk gebruik/misbruik wordt gemaakt van de wet. In plaats van terroristen op te pakken wordt nu de gehele Nederlandse bevolking door justitie/politie geterroriseerd. Als het aan het paranoïde terreurduo Donner/ Remkes ligt zal het nog een kwestie van tijd zijn of heel Nederland zit als potentiële verdachte achter de tralies. Alles is dan in een klap opgelost. Zelfs flitsovertredingen, diefstalproblemen etc zullen dan niet meer voorkomen. Boeven, die dan ook automatisch in de cel zitten, kunnen inderdaad geen diefstal meer plegen. Zelfs rechters en advocaten ( mr Willems, mr Tonkema-Gerkens, Mr Corstens) waren bezorgd over de maatregelen van hun baas Jan Piet Hein Donner. Idem de advocaten Peter Plasman, Dies Prakke en Inez Weski noemde de maatregelen een horrorscenario en doorkruising van het strafrecht.

Dat in strijd gehandeld wordt met artikel 7 van de grondwet (vrije meningsuiting) en artikel 6 het EVRM verdrag "eenieder is onschuldig tot zijn schuld in rechte is komen vast te staan" wordt door de HH regenten en de 2e SLAAPkamer gemakshalve maar even "vergeten"
(BRON prof. Paul de Waart).

SCHIJNVEILGHEID Een enkeling als advocate Britta Böhler weet het hoofd nog koel te houden en stelt in haar boek “Crisis in de rechtstaat” klip, klaar en duidelijk dat terroristenminister Jan Piet Hein Donner inbreuk maakt op de grondwettelijke rechten van de burger en de vrijheid van meningsuiting met voeten wordt getreden. Ook de Wageningse burgemeester Alexander Pechtold toonde zich in het TV debat met de norsig kijkende overheids roeptoeter “JURIST” S. van Haersma Buma zeer kritisch over de huidige terroristen aanpak en stelde dat er geen enkel bewijs was geleverd dat de identificatieplicht zou helpen om Nederland veiliger te maken. Dit werd al in het onderzoek van het Documentatie Centrum aangetoond. De criminaliteit in landen waar al heel lang een identificatieplicht was ingesteld, zoals België en Frankrijk, bleek niet lager te liggen maar juist anderhalf maal zo hoog te zijn. Desondanks werd de ID-plicht door Buma afgeschilderd als dé oplossing om terroristen op te pakken. Niet vermeld Buma dat tot op de dag van vandaag geen enkele terrorist is opgepakt of zich heeft laten arresteren. Sprake is van een schijnveiligheid. (BRON; Buitenhof 27 febr. Hille).

Mensenrechtenorganisaties zoals Statewatch (Tony Bunyan) in Londen waarschuwen 'Tal van maatregelen luiden een nieuw, gevaarlijk tijdperk in van preventieve staatsactie. Informatie van inlichtingendiensten, ook van buiten de EU, mag voortaan worden opgevoerd als bewijs zonder dat de verdachten de inhoud of de bron mogen weten.' Ook Sergio Carrera van het CEPS waarschuwt voor de vele beknottingen van de burgerlijke vrijheden. 'Voor het vernieuwde Schengen-verdrag, dat het vrij verkeer van personen regelt, mogen ze straks alles opslaan. Je religie, of je een strafblad hebt, of je immigrant bent. De Verenigde Staten krijgen alle informatie die ze willen van vliegtuigpassagiers. Carrera vindt het nu al veel te ver gaan. 'Het is volstrekt onduidelijk hoe je je moet verweren als je in de toekomst ten onrechte als terrorist wordt gebrandmerkt.' Bart Dirks VOLKSKRANT 11 MRT 2005

ANTI-TERREUR Israel de grootste specialist op anti-terreur gebied is het na 60 jaar nog steeds niet gelukt aanslagen te stoppen. Laat staan dat een amateuristische en knullige Nederlandse AIVD dit wel zou kunnen. Het plaatsen van een chemische bom en/of atoombom door fanatieke godsdienst extremisten kan worden voorkomen Met de al geïnvesteerde half miljard euro is nog niet één terrorist (lees godsdienst fanaticus) opgepakt. Op elk moment ook, waar ook ter wereld kan met een perfecte (chemische) aanval en/of atoombom worden toegeslagen. De door bijna de hele wereld en alle geheime diensten gezochte superterrorist Osama Bin Laden loopt na de 09/11 aanval in 2001 op de New Yorkse Twintowers al 4 jaar vrij rond en blijkt niet zijn te pakken. Geen spoor is er nog van hem gevonden.

Een terrorist(e) met een top commandotraining is ook nauwelijks te pakken. Zijn/haar papieren zijn perfect in orde en zal niet zijn te onderscheiden van de doorsnee (moslim) burger. Het is dan ook een utopie dat terrorisme (eerder religieus fundalisme) met een terroristenwet van Donner zou zijn stoppen.

De FBI vreest dat in de VSzich een netwerk van 'stille' terroristen bevindt dat zich jarenlang stil houdt om op 'n zeker moment toe te slaan.Ik blijf erg bezorgd over wat we niet zien, zei gisteren FBI-directeur Robert Mueller in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat.Het kan slechts een kwestie van tijd zijn, voordat Al Qa'ida en/of andere groepen zullen proberen chemische, biologische of nucleaire wapens te gebruiken verkondigde ook de directeur van de CIA, Porter Goss. Wapens voor massavernietiging zijn potentieel binnen bereik gekomen niet zozeer van landen, maar van verzetsorganisaties, aldus Goss. VOLKSKRANT 17 februari 2005

BEWAKING Schiphol is een van de veiligste luchthavens van Europa", zegt minister Donner van Justitie. Niet waar, zeggen de mensen die écht weten hoe het toegaat op de luchthaven. Ondanks alle hekken en pasjes is Schiphol zo lek als een mandje: alles is te koop en wie kwaad wil kan overal komen. Kinderlijk eenvoudig bleek kort erop al dat verklede KLM'ers op klaarlichte dag op het meest streng bewaakte Schiphol laadplatform diamanten met een waarde van € 76 mil;joen buit konden maken. De geroofde diamantauto reed, nagestaard door verbluffende personeelsleden, ongehinderd weg om gelijktijdig met een vrachtauto kalmpjes de slagbomen te passeren. Als deze personen terroristen zouden zijn geweest dan waren de geparkeerde vliegtuigen wel een zeer makkelijk doelwit om maar niet te spreken van de miljoenen liters explosieve brandstof in de opslagtanks, waar het eveneens simpel zou zijn geweest om (semtex)sprinstof te plaatsen. NOVA 28 febr.2005

Kamerlid van Heemst vond het welletjes met het paranoïde terreurduo Donner /Remkes. Als het voor criminelen zo makkelijk is de luchthaven op te komen, kunnen terroristen met geraffineerde methoden nog veel makkelijker doordringen. Met steeds maar weer mooie woorden en 'sussende' taal holt Donner van incident naar incident en worden wij op het verkeerde been gezet en wil van Heemst met VVD-collega Griffith uitgebreid een hoorzitting over de diamantenroof, mensensmokkel, bagageroof, drugssmokkel etc op Schiphol. Overigens blijkt Donner nog steeds de betekenis van woord terreur niet goed te kennen en moet eerst maar eens in de Dikke van Dale kijken wat precies een terrorist is !

Nochtans pleitte naïef oud rechter PvdA SLAAPkamerlid Aleid Wolfsen, die inmiddels blijkbaar ook het boek van ” Het broederschap” van John Grisham gelezen heeft, weer voor nog meer gelden en (overheids)controles. Het zal weinig baten. Geen enkel wapen ook kan iemand, die wil sterven tegenhouden.

104        Teletekst ma 24 jan 2005
***********************************************
Pakket maatregelen tegen terreur
***********************************************

DEN HAAG Het kabinet heeft Schiphol als
permanent veiligheidsgebied aangewezen
Politie en marechaussee mogen op de
luchthaven preventief fouilleren. Dat
hebben de ministers Donner en Remkes
besloten in de strijd tegen terrorisme.

Een systeem van kleurcodes bij dreiging
van terreur moet vanaf maart werken. Aan
potentiële terroristen kan een verbod
worden opgelegd om in de buurt van
bepaalde gebouwen te komen of de
verplichting om zich ergens te melden.

Het kabinet wil ook een beroepsverbod
voor bepaalde geestelijken.Imams en
mensen in het onderwijs die haatzaaien
kunnen uit hun beroep worden gezet.

***********************************************

 
104        Teletekst di 01 mrt 2005
***********************************************
Strengere beveiliging op Schiphol
***********************************************

DEN HAAG Schiphol,de marechaussee en de
KLM hebben extra veiligheidsmaatregelen
genomen na de diamantroof op Schiphol
Dat zei minister Donner van Justitie in
de Tweede Kamer.

Bij het gebied waar de roof plaatsvond
wordt door de marechaussee nu permanent
gesurveilleerd. De waardetransporten
worden de komende tijd door gewapende
marechaussees beveiligd .Eerder gebeurde
dat alleen door KLM-personeel.

Naast deze maatregelen wordt onderzocht
of de toegangscontrole voor personeel
kan worden verbeterd, bijvoorbeeld met
irisscans. De screening door de AIVD
van personeel wordt geïntensiveerd.

***********************************************

AIVD Ondanks de al half miljard euro ontvangen gemeenschapsgelden en het op grote schaal afluisteren door de overheid van haar burgers (en zelfs advocaten !) blijkt de AIVD niet in staat te zijn een 150 (moslim) extremisten met organisatiegraad van 0,0 aldus nog dezelfde AIVD in de gaten te kunnen houden. Van de in het laatste half jaar gepleegde 20 huiszoekingen/aanhoudingen was geen van de (getinte) verdachte terrorist en moesten allen na “onderzoek” worden vrijgelaten. Zelfs in het Haagse Laakwartier ging het om een paar jongere religieus (moslim) extremisten eigenlijk pubers, die losgeslagen waren van hun(moslim)cultuur. Onthutsend was dat de arrestatie van deze godsdienst extremisten. een achteraf vooropgezet spelletje was geweest. Slinks was de AIVD, om blijkbaar na alle mislukkingen toch een succesje te behalen, overgegaan de woning na het plaatsen van afluisterapparatuur, te verhuren aan godsdienst extremist Jason W. Alle gesprekken werden getapt. Met een ambtsbericht kon vervolgens tot arrestatie worden overgegaan. Knullig was de AIVD hierbij “vergeten” om aan de ME te melden dat Jason nog in het bezit was van handgranaten, waardoor de arrestatie. mislukte. Onder hilariteit van een enorme (buitenlandse) mediacircus moest de ME toen granaten voor hun voeten ontplofte zich hals over de kop terugtrekken Zeer naïef werk leverde de AIVD ook inzake de verdachte Mohammed B. Nadat al was vastgesteld dat hij behoorde tot de zeer extremistische? Hofstadgroep liet de AIVD hem toch zijn gang gaan en kon de moord op Theo van Gogh op klaarlichte dag plaatsvinden.

104        Teletekst do 10 feb 2005
***********************************************
Tientallen gewelddadige extremisten
***********************************************

HILVERSUM In Nederland zijn ruim
duizend radicale islamieten.Het hoofd
van de inlichtingendienst AIVD,Van
Hulst,denkt dat er van hen zeker enkele
tientallen bereid zijn om geweld te
gebruiken.


In het tv-programma Zembla zegt hij
vanavond dat die groep moeilijk te
bestrijden is.Het gaat volgens hem om
verbanden die geen strakke organisatie
hebben en geen centrale leiding.Hij zegt verder dat de radicalisering
van islamitische jongeren onder meer
een gevolg is van de negatieve manier
waarop op dit moment over de islam
wordt gesproken.

***********************************************

 
104        Teletekst ma 16 aug 2004
***********************************************
Geen extra maatregelen na dreiging
***********************************************

DEN HAAG Het dreigement van de beweging
Jamaat al-Tawhid al-Islamiya dat het
Nederland zal treffen met bomaanslagen,
is geen reden de veiligheidsmaatregelen
aan te scherpen.Dat verklaarde minister
Remkes in reactie op de waarschuwing op
een Arabische internetpagina.
***********************************************
104        Teletekst wo 30 mrt 2005
***********************************************
Kort binnenlands nieuws
***********************************************

DEN HAAG Het Haagse Binnenhof is enige
tijd afgesloten geweest na de vondst
van een verdacht pakje in de postkamer.
Die werd ontruimd,net als enkele kamers
in de buurt.Bomexperts ontdekten later
dat het pakje een kookwekker bevatte.
***********************************************

Overigens zijn nog veel meer vraagtekens te plaatsten bij deze geheime dienst, die vroeger bekend stond onder de naam BVD. Zo werd er in de jaren vijftig door de BVD valselijk een pseudo communistische partij in Nederland opgericht met doel om in de Sowjet te spioneren. Leden van de partij konden, naast contributiebetalingen aan de BVD, op eigen kosten naar Moskou gaan om dan bij terugkomst 'waarheidsgetrouwe' verslagen uitbrengen. Een crimineel zou deze handelwijze niet hebben kunnen verbeteren (BRON netwerk 7 febr' 05).

DIALOOG ARM/RIJK De ingeslagen weg is een heilloze weg en de meest slecht denkbare oplossing. De tweedeling tussen niet moslims en moslims, waarvan overgens het overgrote deel net als Nederlanders niets met terrorisme te maken hebben, alleen maar toenemen. (BRON : Arabische zender Al Jeezira in Nova dd 22 feb.2005). De nuchtere Wageningse burgemeester Alexander riep in zijn nieuwjaarstoespraak zijn collega-bestuurders op om zich duidelijk van de Haagse maatregelen te distantiëren (BRON Buitenhof TV dd 9 jan.2004). Slechts een open dialoog met wederzijds respect heeft in de Nederlandse multiculturele smeltkroes nog een kans van slagen. Jemen, notabene nog bekend als een derde wereldland, kwam al eerder tot deze conclusie en werden gespreksgroepen gevormd, waarin elkaars standpunten verduidelijkt en besproken worden (Nova TV programma 6 april 2005, ambassadeur Blankenberg). Zelfs AIVD hoofd S. van Verhulst, die zijn taak van terroristenbestrijder als een mission impossble zag, pleitte idem in het Zembla programma van 9 febr.2005 voor meer dialoog ipv met veel tamtam en geweldadig bestormen van “terroristenhuizen””, waar achteraf bleek dat van terroristische activiteiten geen sprake was.

Net als vroeger de slavenwet, apartheidswet (synoniem voor asielwet) zal ook de terroristenwet een immorele wetgeving blijken te zijn.

Prinses Irene van Lippe-Biesterfeld stelt ook dat het conflict tussen het Westen en Al Qa’ida alleen maar kan worden opgelost met vredesonderhandelingen dit onder toezicht van een onafhankelijke bemiddelaar. Praten met Al Qa’ida en daarmee aantonen dat klassieke vijandsbeelden doorbroken kunnen worden met echt open besprekingen. De oorzaken van het islamitisch geweld hebben meer te maken met armoede, handelsbarrières, verkeerde verhoudingen. De verschillen tussen de haves en de have-nots zijn geheel uit evenwicht. Jan Hoedeman, Volkskrant 8 okt.2005

EPILOOG
Over een 30 jaar zal het beleid van het paranoïde terreurduo Donner/Remkes en asielminister Verdonk met de “volksvertegenwoordigers” Maxime Verhagen, Aleid Wolfsen, S. van Haersma Buma, Jozias van Aartsen als boemerang terugkomen en de blunders weer in de nodige commissierapporten besproken worden. Ook dan weer zullen de meeste 2e SLAAPkamerleden er weinig van leren. Nu al worden over de vele mislukkingen van de HH regenten dagelijks krantenvol meegeschreven.Van structurele verbeteringen is echter geen sprake Overbekend mag al zijn :
- het mislukte integratie beleid waardoor Nederland met inmiddels 1.000.000 moslims bijna een moslimstaat is geworden
- mislukte mobiliteit waardoor de wegen meer lijken op een kermis vol botsautootjes.
  De dagelijks (dodelijke) ongevallen zijn hier het gevolg van
- mislukte criminaliteit waardoor boeven, bolletjesslikkers etc vrij uit gaan maar automobilisten voor een parkeerbon of een paar km te
  snel rijden als criminelen worden behandeld
- mislukte milieubeleid, waardoor omwonende van Schiphol dag en nacht geconfronteerd worden met tientallen decibels
  geluidsoverschrijding. Een discotheek zou met deze herrie al binnen 5 minuten gesloten worden.
- mislukte liberalisering en privatisering, waarvoor de overheid miljarden incasseerde. De consument wordt, ondanks allerlei mooie
  beloftes van destijds EZ minister Annemarie Joritsma, jaarlijks met steeds maar meer hogere gas, water, licht tarieven geconfronteerd
  met als “bonus” nog peperdure toezichthoudende organisaties als de VWA (Voedsel en Waren autoriteit, de Nma (Nederlandse
  mededingings autoriteit), de Autoriteit Financiele Markten (AFM) etc. Miljoenen verslindende kostende instellingen, waarvan vele niet
  bestonden toen de nutsbedrijven nog overheids instanties waren.
- en last but not least mag de Betuwelijn en HSLlijn, waarvoor inmiddels miljarden euro’s aan gemeenschapsgelden “OVER DE BALK” zijn   gegooid. In plaats van de HH regenten voor al deze blunders zonder salaris op straat te zetten, krijgen zij steeds opnieuw de gelegenheid
  om op het Haagse pluche te blijven zitten om er vervolgens een nog grotere puinhoop van te maken. Alles wordt met de bekende
  dooddoeners en cirkelredeneringen afgedaan "Als wij toen geweten hadden met de kennis van nu, dan hadden we het inderdaad anders
  gedaan
en "Wij waren niet volledig geïnformeerd" etcetera

ONBETROUWBAAR, ARROGANT, BLIND EN KOPPIG zijn bij herhaling de woorden, die de HH regenten / kabinet ten deel vallen. Op het verleden wordt nauwelijks teruggeblikt en de aangekondigde verbeteringen zijn ontoereikend om nieuwe miljardenstrops als de debacles bij de Betuwelijn en de HSL-Zuid te voorkomen. Dagelijks wordt de burger door de overheid met een steeds maar jaknikkende 2e SLAAPkamer geïndoctrineerd en speelt dit kabinet in op angstgevoelens. Nederland leeft in een permanente toestand van 'onbehagen en vervreemding. In torentjes en achterkamertjes wordt stiekem beslist hoe in plaats van minder wetgeving met nog meer wetten de vrijheden / mensenrechten kunnen worden ingeperkt. In plaats van spanningen weg te nemen worden spanningen opgeklopt. Een overheid die met de rug naar de samenleving toestaat gekeerd bevordert geweld en 'speelt met vuur'. Volkskrant 4 mrt 2005 Sanne ten Hoove

104        Teletekst vr 22 apr 2005
***********************************************
OM ziet af van zaak tegen Koerden
***********************************************

ROTTERDAM Justitie zet de vervolging
van 18 van terrorisme verdachte Koerden
stop wegens gebrek aan bewijs.Voor vijf
anderen vraagt het OM vrijspraak.Het OM
twijfelt nog over de vraag of 16 andere
Koerden wel worden vervolgd.

In november 2004 rolde de politie een
kampeerboerderij in Brabant op,die dienst
zou doen als een trainingskamp van de
PKK.Koerden zouden daar worden opgeleid
voor de gewapende strijd in Turkije.Ook
pakte de politie enkele Koerden op wegens
afpersing.

Vorige week reageerde het OM nog "zeer
verbaasd" op de vrijlating van 36 van
de 39 opgepakte Koerden.

***********************************************

 
104        Teletekst zo 01 mei 2005
***********************************************
AIVD erkent taxatiefout Mohammed B.
***********************************************

HILVERSUM De AIVD heeft waarschuwingen
in de wind geslagen dat Mohammed B.
mogelijk zou overgaan tot de moord op
Van Gogh.Dat zegt het plaatsvervangend
hoofd van de AIVD,Theo Bot,vanavond in
het KRO-programma Reporter.

Dat is in tegenspraak met de eerdere
uitspraak van AIVD-chef Van Hulst in
Netwerk.Die zei donderdag dat de dienst
niets te verwijten valt.

De AIVD sprak vorige zomer met een lid
van de Hofstadgroep.Die noemde Mohammed
B. toen al gevaarlijk.De AIVD dacht dat
de tipgever anderen wilde belasten om
zichzelf vrij te pleiten.Dat bleek een
inschattingsfout,zegt Bot in Reporter.

***********************************************

Het terreurduo Donner/ Remkes is in ieder geval gewaarschuwd en zijn beiden met dit schijven volledig op de hoogte dat in strijd gehandeld wordt met de (grond)wet en het EVRM verdrag. Het al eeuwen oude adagium dat poltici synoniem zijn met bandieten en criminelen blijkt 2005 voor de meesten nog steeds op te gaan.

Krijgt u er ook genoeg van om door de overheid in de maling te worden genomen en onder het mom van een (schijn) veiligheid met overheid’s chips te worden bepied, steun dan de campagne "STOP DE FLITSGEKTE" om gezamenlijk sterk te staan tegen het tegen sneaky geldgraaien van de overheid bij automobilisten.

Voor meer machtsmisbruik en corruptie bij overheid/justitie, zie onze website rubriek falende ambtenaren en www.sdnl.nl


Onzinboetes 
 Wordt DONATEUR  om gezamenlijk het
 onzinnige geflits en de vele nonsens verkeerslichten te doven.

 

Wilt u ook uw flitsfrustratie over de flitsgekte, nonsens verkeersboetes en kromme WAHV wetgeving in een nieuwsbrief kwijt (1/2 A4tje), email redactie